Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkilen faktörlerin başında yumurta sayısı ve yumurta kalitesi gelmektedir. Yumurta kalitesi de anne yaşıyla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanısıra, rahim içini döşeyen endometriyum tabakası, erkekle ilgili olarak, sperm parametreleri spermin nasıl olduğu, polipler, miyomlar, tüpün içinde sıvı olup olmadığı gebe kalıp kalmama şansını doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Tedaviye başlarken en başta yapmamız gereken üç temel tetkik bulunmaktadır. Bunlardan biri sperrmogram dediğimiz sperm semen analizidir. Burada sayıya, hareketli sperm oranına ve bunun yanısıra normal şekilde olan sperm oranına bakılmaktadır. Bunun normal sonuç vermesi durumunda bir kez yapılması yeterlidir. Ancak, anormal semen parametreleriyle karşılaşıldığında ikinci bir değerlendirme yapmak ve hatta bir üroloji hekiminin görüşüne başvurmak önem taşır.

Bundan sonra eğer erkekte problem yoksa kadınla ilgili yumurtlamayı ve tüplerin açık olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Düzenli adet gören bir kadında %90-95 olasılıkla yumurtlamanın olduğu olduğunu, yumurtlamanın sağlıklı geliştiğini söylemek mümkündür. Adet aralarının kısalması ile, 22-23 gün arayla adet gören bir kadında belki yumurtlamayla, yumurtlama kalitesiyle ilgili problemler karşımıza çıkabilir ancak, 27-30 gün arayla düzenli adet gören bir kadının çok büyük olasılıkla yumurtlama ile ilgili bir problemi yoktur. Diğer bir parametre ise tüplerin açık olup olmamasıdır. Bunun için aşağıdan ilaç verilerek rahim röntgeninin çekimesi gereklidir. Bu röntgen yöntemiyle hem rahim içini hem de tüplerin, tubaların açık olup olmadığını değerlendirmek mümkündür. Tubalar yumurta ile spermin bir araya geldiği doğal ortamı oluştururlar. Aşağıdan ilişkiyle gelen spermler, yumurtalıktan yumurtlama dönemi atılan yumurta ile tüpün içinde bir araya gelmekte ve döllenme gerçekleşmektedir. Döllenme uygun tüp ortamında gerçekleştikten sonra oluşan embriyo yavaş yavaş rahim içerisine gelerek burada yerleştiği takdirde gebelik gerçekleşir ve bu büyük bir olasılıkla devam eder.

Eğer tüp tıkalı ise yumurta ile spermin bir araya gelmesi mümkün olamayacağı için bu durumda gebelik gerçekleşmesi olmaz. Tüpleri tıkalı olan kadınlarda başvurulacak tedavi yöntemi en başta tüp bebek veya çeşitli girişimlerle tüplerin açılması işlemidir. Ancak son zamanlarda başarı oranının daha yüksek olması, kadın açısından daha az sorun teşkil etmesi nedeniyle tüp bebek uygulamaları, tüplerle ilgili problemi olan kadınlarda tercih edilmektedir.

Burada hidrosalpenks dediğimiz tüplerde sıvı birikimine de değinmek gereklidir. Çünkü, tüplerde sıvı biriktiği taktirde bu, tüp bebek şansını da azaltan bir faktördür. Her ne kadar tüp bebek tedavisinde tüpler devre dışı kalsa da tüpte biriken sıvı rahim içerisine koyulan sağlıklı embriyoların rahim içine tutunma şansını azaltır. Hidrosalpenks tüpün yumurtalık tarafındaki ucunun tıkalı olması ve tüpün içinde daha önce geçirilmiş olan enfeksiyon veya ameliyatlara bağlı olarak sıvı birikmesidir. Bu biriken sıvı yavaş yavaş rahimin içine boşalıp gebeliğin yerleşimini olumsuz etkiler.

Bu nedenle tüp bebek de olsa rahim filminde tüpleri yumurtalık tarafından tıkalı olup ve sıvı biriken durumlarda öncelikle bu tüpleri laparoskopik olarak kapatmak ya da tüple uterusun ilişkisini kesmek gerekir ki böylece gebelik şansı daha yüksek olur. Tüpün rahim kısmının tıkalı olduğu durumlarda böyle bir işleme gereksinim duyulmaz ve tedaviye geçilebilir.